Τι νέο υπάρχει?       English version

Μιχαήλ Μουστάκας

Μιχαήλ Μουστάκας's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Plant Biosystematics and ecophysiology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Eπίδραση αβιοτικών περιβαλλοντικών παραγόντων στην κυτταρική δομή, την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών με ιδιαίτερη έμφαση στη φωτοσύνθεση. Μελέτη μεταλλαγμάτων του Arabidopsisthaliana σε συνθήκες περιβαλλοντικών καταπονήσεων. Περιβαλλοντικές καταπονήσεις και ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS). Mοριακοί μηχανισμοί φωτοσύνθεσης σε συνθήκες αβιοτικού στρες.

  

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.