Τι νέο υπάρχει?       English version

Ζαχαρίας Σκούρας

Ζαχαρίας Σκούρας's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Γενετική

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Εξατομικευμένη Υγεία και Φροντίδα (Personalizing Health and Care). Μικροοργανισμοί: Υγεία και Περιβάλλον. Καθορισμός Γενοτύπου Οργανισμών (Barcoding). Δομή, ρύθμιση, λειτουργία και εξέλιξη γονιδίων και γονιδιωμάτων. Ομικές τεχνολογίες: Γονιδιωματική, Πρωτεομική, Μεταβολομική (μικροσυστοιχίες – microchips: σχεδιασμός, κατασκευή, υβριδισμοί, αναλύσεις).Διερεύνηση των σχέσων-αλληλεπιδράσεων του γενοτύπου, του περιβάλλοντος και του φαινοτύπου: Αλληλεπιδράσεις του Γενοτύπου (δομή, πληροφορία, του γενετικού υλικού κάθε οργανισμού), του Περιβάλλοντος (μέσα στο οποίο υπάρχει, αλλάζει και λειτουργεί το γενετικό υλικό) και του Φαινοτύπου (την εκδήλωση του γενοτύπου μέσα στο μικρο- και μακρο-περιβάλλον). Δίκτυα: Κατασκευή και λειτουργία γενετικών και φαινοτυπικών δικτύων.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Genzentrum (Munich, Γερμανία),

Ludwig Maximilians Universitat (LMU - Munich, Γερμανία),

University of Umea (Umea, Σουηδία) (για διάφορα χρονικά διαστήματα)

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.