Τι νέο υπάρχει?       English version

Στέφανος Σγαρδέλης

Στέφανος Σγαρδέλης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Οικολογία και διαχείριση χερσαίων πληθυσμών και βιοκοινοτήτων

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Εδαφική Βιολογία Δομή και δυναμική μεσογειακού τύπου συστημάτων Βιοανίχνευση συνεπειών της αέριας ρύπανσης σε φυτά του αστικού περιβάλλοντος Μοντέλα με ρητά ορισμένες χωρικές ιδιότητες και μοντέλα καταλληλότητας ενδιαιτήματος Οικολογία τοπίου Πρότυπα βιοποικιλότητας

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.