Τι νέο υπάρχει?       English version

Σπυρίδων Γκέλης

Σπυρίδων Γκέλης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιοπληροφορική και Βιοποικιλότητα φυτικών οργανισμών

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιοπληροφορική και βιοποικιλότητα φυτικών οργανισμών: • Eξερεύνηση της άγνωστης βιοποικιλότητας (μορφολογικής, γενετική, μεταβολιτών) φυτικών μικροοργανισμών και χαρτογράφηση της ποικιλότητάς τους με κλασική και μεταγονιδιωματική ανάλυση. • Φυλογένεση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών φωτοσυνθετικών οργανισμών. • Ποικιλότητα βιοδραστικών ενώσεων (πεπτίδια, αλκαλοειδή) σε στελέχη και φυσικούς πληθυσμούς κυανοβακτηρίων και ιστούς υδρόβιων ζωικών οργανισμών. Επιδράσεις σε ανώτερα φυτά και κυτταροκαλλιέργειες. • Πληροφορική της βιοποικιλότητας (Biodiversity informatics). Βάσεις δεδομένων βιοποικιλότητας.
  • Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

11-12/2006, 6/2007 και 4/2008: Επισκέπτης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έρευνα για τη βιοποικιλότητα μικροοργανισμών σε φυσικά υδάτινα συστήματα με ανάλυση του 16S rRNA γονιδίου.

2010: Ινστιτούτο CIIMAR, Πόρτο, Πορτογαλία. Επίσκεψη επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο: Φυλογένεση και εργαλεία βιοπληροφορικής για τη μελέτη της φυλογένεσης μικροοργανισμών. Διάρκεια: 10 ημέρες (Σεπτέμβριος).

2012: Heidelberg Institut für Theoritische Studien, Χαϊδελβέργη, Γερμανία. Επίσκεψη επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος ERASMUS/ LEONARDO DA VINCI/COMENIUS/GRUNDTVIG. Αντικείμενο: Επίσκεψη στην Ερευνητκή μονάδα scientific computing (επικεφαλής Dr. Alexandros Stamatakis). Διάρκεια: 2 ημέρες (Οκτώβριος).

2014: Πανεπιστήμιο Ελσίνκι, Ελσίνκι, Φινλανδία. Επίσκεψη επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος LLP-Erasmus Staff Training. Αντικείμενο: Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα λογισμικά, εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης βιοπληροφορικής. Διάρκεια: 5 ημέρες (Σεπτέμβριος).

2019: Πανεπιστήμιο Ελσίνκι, Ελσίνκι, Φινλανδία. Επίσκεψη επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος LLP-Erasmus Staff Training. Αντικείμενο: Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα εργαλεία βιοπληροφορικής και μεθόδους αναλύσεων για την αλληλούχιση ολόκληρου γονιδιώματος ως καινοτόμου προσέγγισης για τη βιοανακάλυψη φυσικών προϊόντων με γνώμονα το γονιδίωμα. Διάρκεια: 5 ημέρες (Απρίλιος)

Σύντομο βιογραφικό: 

For English please visit: http://cyanolab.bio.auth.gr/

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.