Τι νέο υπάρχει?       English version

Αθανάσιος Μπαξεβάνης

Αθανάσιος Μπαξεβάνης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Biology – Molecular phylogeny of aquatic organisms.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Μοριακή φυλογένεση και γενετικός χαρακτηρισμός υδρόβιων ζωικών οργανισμών, εξελικτική βιολογία, φυλογένεση, βιογεωγραφία, υδατοκαλλιέργειες

2006: Διδακτορική Διατριβή (2002-2006): Διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της κατεύθυνσης «Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες»  του ΠΜΣ Tριών Κατευθύνσεων του Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

1999: Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.