Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευαγγελία Μιχαλούδη

Ευαγγελία Μιχαλούδη's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιολογία, Οικολογία και Συστηματική ζωοπλαγκτικών οργανισμών

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Καταγραφή της ποικιλότητας των ζωοπλαγκτικών οργανισμών (τροχοφόρων, κλαδοκερωτών και κωπήποδων) σε υδάτινα συστήματα εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, την διερεύνηση των προτύπων ταξινομικής διακριτότητας καθώς και τα βιογεωγραφικά πρότυπα ζωοπλαγκτικών οργανισμών στα υδάτινα συστήματα, στην βιολογία και οικολογία ζωοπλαγκτικών οργανισμών λιμνών, ποταμών, παράκτιων θαλασσών εστιάζοντας στις αλληλεπιδράσεις του τροφικού πλέγματος σε μεσογειακά οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων, στην πολυφασική ταξινόμηση ζωοπλαγκτικών οργανισμών (μορφολογία, οικολογία, φυλογένεση), την χρήση των ζωοπλαγκτικών οργανισμών στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτινων συστημάτων και την αποκατάσταση λιμναίων συστημάτων.
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.