Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Τουράκη

Μαρία Τουράκη's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιοχημεία με έμφαση στη Παθοβιολογία Ζωικών Οργανισμών

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

• Βιοχημεία – Παθοβιολογία και τρόποι αντιμετώπισης - Ένζυμα αποτοξίνωσης κυττάρων: • Αναλυτική Βιοχημεία: Δομή, λειτουργία, πρόσληψη, μεταβολισμός και αποβολή ουσιών, οι οποίες προκαλούν παθογένεια συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας, καθώς και βιομορίων, θεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών και μορίων βιολογικού ενδιαφέροντος. Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον ποσοτικό προσδιορισμό τους σε βιολογικά δείγματα με H.P.L.C. • Αξιολόγηση βιομορίων, ιόντων ή θεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών ενάντια σε νόσους ζώων και μελέτη μηχανισμού προστατευτικής δράσης έναντι παθολογικών καταστάσεων σε επίπεδο κυττάρου, ή οργανισμών αξιολογούμενου με βιοχημικούς δείκτες όπως δραστικότητα ενζύμων, επίπεδα μεταβολιτών, επιβίωση • Παθοβιολογία – Προβιοτικά βακτήρια: Έκκριση, αλληλεπίδραση και ποσοτικός προσδιορισμός βιομορίων με αντιμικροβιακή δράση, διερεύνηση μηχανισμού της προστασίας που προσφέρουν σε ζώα ευρισκόμενα σε παθολογικές καταστάσεις σε επίπεδο κυττάρου, ή οργανισμών. Τα προβιοτικά βακτήρια και οι βακτηριοσίνες τους ως αντιμικροβιακοί παράγοντες Πρόσληψη, μεταβολισμός και αποβολή ουσιών, οι οποίες προκαλούν παθογένεια συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας, καθώς και βιομορίων, θεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών και μορίων βιολογικού ενδιαφέροντος.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1987

Ιούνιος- Ιούλιος

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου University College of Whales, Εκπαίδευση στη μελέτη ενζύμων αποτοξίνωσης, σε τεχνικές απομόνωσης ενζύμων, ηλεκτροφόρησης και σε μέθοδο χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC). University College of Whales, Aberystwyth, Αγγλία

1994

12-13 Σεπτεμβρίου

Σεμινάριο COMET 94: «Αναλυτικές Εφαρμογές στον Έλεγχο Ποιότητας Αγροτικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων», Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.  (ΑΠ 6)

2003

Σεμινάριο Εθελοντών Τμήματος Ανάλυσης Αντι-Ντόπινγκ “Αθήνα 2004”  (ΑΠ. 7)

2012

9-11 Νοεμβρίου

Σεμινάριο (Workshop) Μεταβολομικής, με θέμα «Hollistic Analytical Technologies for Biomedical, food and plant sciences”, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα  (ΑΠ. 8)

2015

Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος

Παρακολούθηση μαθημάτων με επιτυχή εξέταση on line:

Super Earths and Life (Harvard)  (ΑΠ. 9)

2015

Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος

Παρακολούθηση μαθημάτων με επιτυχή εξέταση on line:

 Principles of Biochemistry (Harvard)  (Α 10)

2015

Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος

Παρακολούθηση μαθημάτων με επιτυχή εξέταση on line: Making Biologic Medicines for Patients: The principles of biopharmaceutical Manufacturing (MIT)  (ΑΠ. 11)

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.