Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευδοξία Τσακίρη

Ευδοξία Τσακίρη's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Biology-Systematic Botany-Geobotany

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Systematic botany - Systematic of Bryophytes (Anthocerotopsida, Hepaticopsida, Bryopsida). Flora & Phytogeography, Ecology, Phytosociology, Use of Mosses as biomonitors of atmospheric deposition of heavy metals and toxic elements.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.