Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Τσιαφούλη

Μαρία Τσιαφούλη's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιολογία-Οικολογία Χερσαίων Βιοκοινοτήτων

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Επιδράσεις του κλίματος, των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης (καθώς και αλληλεπιδράσεις όλων αυτών) στις βιοκοινότητες, στη βιοποικιλότητα και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.