Τι νέο υπάρχει?       English version

Δέσποινα Βώκου

Δέσποινα Βώκου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Χερσαία οικοσυστήματα και βιοτικοί πόροι

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Αεροβιολογία, Μικροβιακή Οικολογία, Χημική Οικολογία, Διαχείριση Βιοποικιλότητας, Βιολογική Δραστικότητα Αιθέριων Ελαίων και Εφαρμογές, Μεσογειακά Οικοσυστήματα, Προστατευόμενες Περιοχές

      

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.