Τι νέο υπάρχει?       English version

Υποτροφίες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί κάθε χρόνο, μέσω του Τμήματος Σπουδών,  υποτροφίες σε:

  • Προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Ανταποδοτικές Υποτροφίες).
  • Προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες του Α.Π.Θ. (Υποτροφίες CERN).
  • Αλλοδαπούς-αλλογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Β΄ και Γ΄ κύκλου).
  • Αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, ελληνομαθείς πτυχιούχους Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών,που προέρχονται από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντίστοιχα προγράμματα που λειτουργούν στο ΑΠΘ (Υποτροφία «Αλ.Δελμούζου»).
  • Αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, για την παρακολούθηση του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(Υποτροφία ετήσια ΣΝΕΓ).
  • Αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού για την παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού Προγράμματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, (Υποτροφία θερινού ΣΝΕΓ).
  • Αλλοδαπούς-αλλογενείς, για τρίμηνη έρευνα (Υποτροφία «Αριστοτέλης»).
  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές (Β΄ & Γ΄ κύκλου) προερχόμενοι από την Αϊτή (Υποτροφία «Αριστοτέλης»).
  • Ερευνητές προερχόμενοι από χώρες της Λατινικής Αμερικής και Αφρικής, (Υποτροφία Coimbra Group).
  • Αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς φοιτητές του Α.Π.Θ. (οικονομική ενίσχυση).

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.